Wij zijn Hortus

Met vrijwilligers en achtergrond over ons werk

Het bestuur

Hortus Nijmegen kent een vijfhoofdig bestuur. Zij geven richting aan het reilen en zeilen, zorgen voor sponsors, verzorgen de financiën en nemen verantwoordelijkheid voor de mensen van Hortus Nijmegen. Al deze taken hebben zij verdeeld en binnenkort stellen ze zich uitgebreid aan je voor.

Wim Hompe (voorzitter)
Niek van de Werken (penningmeester)
Hermine Groenendaal (secretaris)

Algemene leden
Jan Jansen
Cathy van Beek

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.

 

Manager
Hans Wijnhoven
Bert Lagerweij
Eline Cornelissen

Verantwoording

Hortus Nijmegen is een stichting en daarover legt het bestuur verantwoording af. Daarom vind je op deze pagina het jaarverslag, de jaarrekening 2021 Hortus / Publicatie jaarstukken 2021 stichting Hortus Nijmegen en ook ons beleidsplan voor 2020-2021. De Missie en Visie 2021 is ook op deze pagina aanwezig.