Vacatures

Vacature

Functiebeschrijving Hortus Nijmegen MT Lid:
Coördinator tuinen, kantoor en technische dienst.

Organisatie
Voor informatie over de stichting Hortus Nijmegen zie onze website, www.hortusnijmegen.nl

De stichting Hortus Nijmegen wordt aangestuurd door een bestuur. Op dit moment de directeursfunctie vacant. Het MT rapporteert voorlopig rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur.
In de toekomst wordt de functie van directeur mogelijk weer ingevuld, in dat geval zullen de MT leden verantwoording afleggen aan de directeur.

Het MT bestaat uit 3 leden:
-De coördinator tuinen, kantoor en technische dienst.
-De coördinator programmering, horeca, verhuringen en projecten
-Een projectmanager die de beide andere coördinatoren ondersteunt.
NB: Als er een directeur is, dan zal deze uiteraard ook lid zijn van het MT.

Het MT lid Coördinator tuinen wordt ondersteund door een Hortulanus/coördinator Botanische tuin, een theetuin coördinator en een vrijwilligers coördinator

Taken van het MT-lid Tuinen, Technisch dienst en Kantoor.
Is verantwoordelijk voor beide tuinen, de Botanische tuin en de “Theetuin”.
Draagt zorg voor een toekomstgerichte visie en geeft kaders voor de uitvoering.
Zoekt optimale balans in de waarde van de tuinen voor bezoekers, de vrijwilligers en de natuur zelf.
Geeft leiding en ondersteunt de tuincoördinatoren in hun werk met de vrijwilligers in de tuinen
Geeft leiding en is zo nodig meewerkend met de vrijwilligers van de technische en administratieve dienst
Vertegenwoordigt de Hortus op inhoud naar externe partners. Boort netwerken aan, benut kansen binnen bestaande netwerken.
Maakt deel uit van het collegiaal MT, vervangt andere MT leden bij afwezigheid
Neemt verantwoordelijkheid voor een aantal nader te bepalen aandachtsgebieden en externe partnerschappen.

Profiel van de kandidaat voor deze functie:
Inhoudelijk
Beschikt door studie en praktijkervaring over kennis van en inzichten in (botanisch) tuinieren.

Managerial:
Knopen kunnen doorhakken met inhoudelijke onderbouwing
Draagvlak creëren bij alle betrokkenen
Aandacht voor de sociale werkgemeenschap van de Hortus, ruimte en gelegenheid bieden, verbindend zijn, grenzen bewaken.
Deel zijn van het wekelijkse MT en de reguliere bestuursvergaderingen bijwonen
Affiniteit met technische en administratieve processen.

Persoonskenmerken / competenties:
Conceptueel.
Communicatief sterk
Sociaal invoelend
Oplossingsgericht
Enthousiasmerend
Relativeringsvermogen / humor

Arbeidsvoorwaarden:
Dit betreft een bezoldigde functie.
Tijdelijke inhuur in ZZP verband.
Tegen een maatschappelijk uurtarief.
Aantal uren per week gemiddeld tussen de 16 en 20 uur per week.
In principe 3 werkdagen (dinsdag, woensdag en donderdagen) fysiek op de Hortus aanwezig.
Werkzaamheden/uren worden met name besteed in de maanden Februari tot November.
Beoogde startdatum: 1 Februari 2023.

Sollicitatie procedure
Bij interesse in deze functie een motivatiebrief en CV mailen naar management@hortusnijmegen.nl
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:
Bert Lagerweij, MT lid programmering, horeca, verhuringen en projecten, 06 – 132 111 79.