Zintuigen prikkelen tijdens Midzomernacht

Zintuigen prikkelen tijdens Midzomernacht

Je kent dat wel, je hoort iets, proeft iets, ruikt iets…en razendsnel wordt je teruggevoerd naar je jeugd. De meest vroege herinneringen komen omhoog bij bepaalde klanken, smaken, luchtjes. Vaak gaan ze gepaard met een instant geluksgevoel. Zintuigelijke herinneringen, het effect is groot. Tijdens Midzomernacht in Hortus Nijmegen kun je die effecten ervaren. Om 21.30 uur neemt @Bernadette van Heel je in een interactieve lezing mee in een zoektocht naar verbondenheid met de natuur, waarbij het gebruik en het prikkelen van zintuigen centraal staat.

Het begin: verbinding in de jeugd

Onze band met de natuur begint vaak al in onze jeugd. Denk maar aan de geur van de frisse buitenlucht, het geluid van bladeren die ritselen in de wind, en het gevoel van gras onder onze voeten. Deze zintuiglijke ervaringen zijn diep verankerd in ons geheugen en vormen het fundament van onze verbondenheid met de natuur. Herinneringen aan spelen in het bos, waarbij we de wereld om ons heen met al onze zintuigen verkennen, blijven ons een leven lang bij.

Parfum Natuur

Een van de meest krachtige zintuigen die herinneringen oproepen, is geur. Geuren hebben de unieke eigenschap om ons direct terug te brengen naar specifieke momenten en plaatsen in ons leven. Zo roept de geur van dennennaalden bijvoorbeeld herinneringen op aan spelen in het bos, wandelen in het bos. In de workshop worden deelnemers aangemoedigd om bewust te ruiken en te ervaren hoe geur hun verbondenheid met de natuur kan versterken.

Zintuigen prikkelen: een praktische benadering

De kern van de workshop is het prikkelen van de zintuigen. Iedereen wordt gestimuleerd om de natuur op een diepere en meer bewuste manier te ervaren. Je krijgt niet alleen praktische handvatten om je zintuigen te gebruiken, maar ook inzicht in wat dit betekent voor jou en voor jouw persoonlijke relatie met de natuur. Door het prikkelen van de zintuigen worden we bewuster, krijgen we meer waardering en versterken we onze verbondenheid. Het is een unieke kans om op een inspirerende manier de natuur opnieuw te leren kennen en de magie van de natuurlijke wereld te ervaren.

Midzomernacht in Hortus Nijmegen

Dit is het tweede programma-onderdeel van Midzomernacht in Hortus Nijmegen. Na een spannende Bioblitz (van 19.00 – 10.45 uur) staan je zintuigen vast open voor deze inspirerende workshop van Bernadette. Daarna, als de duisternis valt, komen die zintuigen weer goed van pas tijdens de fascinerende nachtdieren-excursie. Geef je op via de website van Hortus Nijmegen.